Перейти до вмісту
Головна » BAS Зарплата та Управління Персоналом що це

BAS Зарплата та Управління Персоналом що це

BAS Зарплата та Управління Персоналом що це:

 • розрахунок заробітної плати:
  • основні форми оплати праці
  • оплата роботи за договорами ЦПХ, авторським договорам та гіг-контрактам для організацій-резидентів Дія-Сіті
  • можливість оплати праці в натуральній формі, відображення призів і подарунків, а також інших (незарплатних доходів фізичних осіб)
 • обчислення регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці:
  • податок на доходи фізичних осіб
  • військовий збір
  • єдиний соціальний внесок
 • облік використання робочого часу:
  • різні варіанти графіків роботи
  • облік роботи понаднормово, вихідні дні, у вечерні та нічні години
  • ведення табелів обліку робочого часу
 • облік кадрів та аналіз кадрового складу:
  • ведення штатного розкладу
  • автоматизація кадрового діловодства
  • облік планового фонду оплати праці
  • військовий облік
 • управління грошовими розрахунками з персоналом:
  • різні варіанти виплати зарплати
  • депонування
  • виплати колишнім співробітникам
  • розрахунки за позиками співробітникам
 • відображення нарахованої зарплати і податків у витратах підприємства

Програма надає широкий набір можливостей розробки схем мотивації працівників з використанням різних показників ефективності діяльності (KPI) як окремого працівника, так і підприємства в цілому. “BAS Зарплата та Управління Персоналом” забезпечує ведення взаєморозрахунків з працівниками підприємства, а також облік витрат на оплату праці:

 • реалізовані основні форми оплати праці, що використовуються на госпрозрахункових підприємствах: почасова (з використанням місячних, денних і декількох годинних тарифних ставок), відрядна, а також їх варіанти с використанням преміальної системи
 • по найбільш розповсюдженим нарахуванням способи розрахунку в програмі вже налаштовані (оплата по окладу, доплата до мінімальної зарплати, індексація, разова премія тощо)
 • можлива оплата роботи за договорами ЦПХ, авторським договорам та гіг-контрактам для організацій-резидентів Дія-Сіті
 • допомоги по соціальному страхуванню, відпускні, нарахування на відрядження та інші подібні нарахування автоматично розраховуються по середньому заробітку
 • облік взаєморозрахунків з фондами за допомогами соціального страхування
 • користувач може настроювати довільні нарахування самостійно, використовуючи при цьому різні стандартні формули або створюючи свої
 • розрахунок утримань по виконавчих листах можна виконувати з урахуванням винагороди платіжного агенту (пошти, банку і т. п.), окрім того можна настроювати інші довільні утримання
 • реалізована можливість оплати праці в натуральній формі, відображення призів і подарунків, а також інших (незарплатних доходів фізичних осіб)
 • суми і відсотки позики, що погашається, можна розраховувати різними способами: диференційовані, ануїтетні платежі і т. п.
 • аванс може бути виплачений фіксованою сумою, відсотком від тарифу, розрахунком за половину місяця
 • виплати зарплати можна проводити через касу, через банк, і через роздавальника. Підтримується оформлення депонування неотриманої співробітниками зарплати, а також списання депонованих сум у зв’язку з закінченням терміну давності

Крім проведення масових розрахунків заробітної плати, “BAS Зарплата та Управління Персоналом” забезпечує підготовку всіх необхідних типових форм з обліку праці і заробітної плати та інших звітів, що дозволяють отримати інформацію за будь-який розрахунковий період:

 • розрахункові листки
 • розрахункові та платіжні відомості типової і довільної форми
 • повне та коротке зведення нарахувань, утримань і виплат
 • аналіз депонованої зарплати
 • журнал обліку виконавчих документів і т. д.

Результати розрахунків можуть бути представлені у вигляді аналітичних звітів:

 • аналіз зарплати по підрозділах і співробітниках
 • аналіз ФОП за нарахуваннями, співробітниками організацій та інше
 • аналіз заборгованості по зарплаті і т.д.

Починаючи роботу, можна легко ввести дані про заборгованість по заробітній платі і початкову штатну розстановку співробітників.

“BAS Зарплата та Управління Персоналом” забезпечує обчислення регламентованих законодавством: податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), військового збору і єдиного соціального внеску (ЄСВ):

 • облік різних видів доходів ПДФО
 • розрахунок страхових внесків як за основним, так і за будь-яким пільговим тарифом, передбаченим законодавством
 • можливе використання пільгової схеми оподаткування для підприємств, що є резидентами Дія-Сіті
 • реєстрації різноманітних незарплатних доходів фізичних осіб для відображення в податковій звітності
 • реалізована можливість ведення обліку спеціального стажу співробітників (включаючи атестацію робочих місць), особливих форм зайнятості (робота з неповним або нефіксованим робочим часом) і відображення результатів в регламентованій звітності з ЄСВ

За результатами обліку доходів співробітників, сум обчислених податків і внесків, даних про сплату в фонди, формується регламентована звітність, статистична і аналітична звітність:

 • “Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску”
 • “Звіт про заборгованість з оплати праці” (форма №3-борг)
 • “Звіт з праці” (форма №1-ПВ)
 • “Повідомлення про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту”
 • аналіз обчислених податків і внесків і т. д.

Гнучкий механізм обліку часу дозволяє:

 • описувати різні графіки роботи, включаючи “змінні”, і реєструвати тільки відхилення від звичайного режиму роботи
 • реєструвати тільки фактичні дані обліку на основі табелів

Програма надає можливості для створення і настройки різноманітних графіків роботи працівників: п’ятиденка, шестиденка, змінний; підсумований облік; неповний робочий час і т. п. Можна заповнити графік в розрізі довільних видів використання робочого часу: вказати не просто час явки, а, наприклад, для водіїв години роботи на лінії і години ремонту (які оплачуються за різними ставками).

Графік роботи окремого співробітника можна відредагувати в індивідуальному порядку, а також уточнити кількість фактично відпрацьованих співробітником годин.

Всі відхилення від графіків реєструються в програмі за допомогою спеціальних документів. Ці документи дозволяють підготувати друковані форми відповідних наказів:

 • про надання основної та додаткової відпусток
 • про надурочну роботу
 • про роботу в вихідні і святкові дні
 • про тимчасове призупинення робіт (простій)
 • про направлення у відрядження і т. д.

На підставі даних про відпрацьований і невідпрацьований час проводиться розрахунок зарплати (нарахувань, що залежать від часу), і формується табель обліку робочого часу за типовою формою П-5.

В “BAS Зарплата та Управління Персоналом” ведеться графік відпусток і облік залишків відпусток, як основних, так і додаткових.

“BAS Зарплата та Управління Персоналом” забезпечує зберігання не тільки стандартних особистих даних працівників підприємства, але й іншої службової інформації – такої як різні додаткові реквізити, службові телефони та інша контактна інформація.

В програмі автоматизовано кадрове діловодство, включаючи заповнення типових друкованих форм: оформлення трудових договорів, прийом на роботу (форма П-1), кадрові переміщення працівників, звільнення з організації (форма П-4). На підставі кадрових даних формується особиста картка працівника (форма П-2), яка містить всю необхідну інформацію, і в тому числі відомості про загальний, безперервний стаж і стаж для розрахунку надбавки за вислугу років працівників підприємства.

Підтримується облік нових робочих місць, облік роботи з неповним або нефіксованим часом.

Широкий спектр звітів дозволяє аналізувати кадровий склад в різних розрізах:

 • списки співробітників
 • звіти з персональних даних співробітників
 • кадрові рухи
 • середня чисельність співробітників і т. д.

Програма підтримує ведення військового обліку і формує всі необхідні відомості для надання в територіальні центри комплектування та соціальної підтримки:

 • списки персонального військового обліку
 • список громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць
 • відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів
 • повідомлення про зміну облікових даних

Штатний розклад надає можливість планування штату і фонду оплати праці. Позиція штатного розкладу містить інформацію про, розряд, категорію, підрозділ, нарахування, доплати, умови праці, графік роботи і кількість днів відпустки, що надається.

Починаючи роботу, легко заповнити штатний розклад за поточною штатною розстановкою співробітників.

Можливе ведення штатного розкладу як в спрощеній формі, так і реєстрація всіх змін за допомогою документів і збереження історії змін штатного розкладу.

По штатному розкладу можна проаналізувати плановий і фактичний фонди оплати праці, укомплектованість штату.

При роботі зі штатним розкладом можна використовувати тільки актуальні підрозділи і посади, для чого реалізована можливість вказувати дати формування і розформування підрозділів, і дати введення в штатний розклад і виключення з нього посад.

За результатами проведених в програмі нарахувань та утримань є можливість автоматично підготувати дані для формування проводок бухгалтерського обліку, у тому числі для формування оціночних зобов’язань (резервів).

При цьому можливо попередньо налаштувати деталізацію сум (аналітику) з потрібним для бухгалтерського обліку ступенем деталізації. Відображення зарплати можливе як з деталізацією до співробітників, так і зведено.

Якщо для ведення бухгалтерського обліку використовується програма “BAS Бухгалтерія”, то є можливість об’єднати програми в єдиний інформаційний простір (синхронізувати їх дані). Синхронізація відбувається автоматично, за заданим регламентом, і забезпечує відповідність інформації і в програмах.

За допомогою “BAS Зарплата та Управлення Персоналом” можна вести кадрову та облікову діяльність декількох організацій, причому в ролі окремих організацій можуть виступати як юридичні особи, так і індивідуальні підприємці.

Програма “BAS Зарплата та Управління Персоналом” реалізує загальні схеми розрахунку заробітної плати і управління персоналом і може використовуватися в більшості госпрозрахункових організацій. Для відображення специфіки конкретної організації типову конфігурацію можна змінити в режимі “Конфігуратор”, який забезпечує:

 • реалізацію будь-яких алгоритмів розрахунку нарахувань і утримань за допомогою вбудованої мови
 • організацію будь-яких довідників і документів довільної структури
 • настройку зовнішнього вигляду форм введення інформації
 • можливість наочного представлення інформації у вигляді різних діаграм
 • широкі оформлювальні можливості створення друкованих форм документів і звітів
 • швидка зміна конфігурації за допомогою візуальних засобів розробки

 • варіант для одного користувача для невеликих організацій або персонального використання
 • файловий варіант, розрахований на багатьох користувачів, що забезпечує простоту установки і експлуатації
 • клієнт-серверний варіант роботи на основі трирівневої архітектури, що забезпечує надійне зберігання і ефективну обробку даних при одночасній роботі великої кількості користувачів

Новий сучасний дизайн інтерфейсу забезпечує легкість засвоєння для початківців і високу швидкість роботи для досвідчених користувачів:

 • значне прискорення масового введення інформації завдяки функції “введення по рядку” і ефективному використанню клавіатури
 • зручні засоби роботи з великими динамічними списками, управлінні видимістю і порядком колонок, настройка відбору та сортування
 • максимальне використання доступного простору екрану для відображення інформації

Система надає зручні інструменти для адміністрування:

 • настройку прав доступу користувачів на основі механізму ролей, призначення складу меню, командних панелей і мови користувача
 • журнал реєстрації дій користувачів і системних подій
 • можливість вивантаження і завантаження інформаційної бази
 • засоби установки і оновлення платформи і прикладних рішень

Оновлення програм BAS