BAS Бухгалтерія

Система бухгалтерського обліку дозволяє оперувати наступними операціями:

аналітичний і синтетичний облік

автоматичний облік курсової різниці

приведення облікових даних до будь-якої національної валюти

ведення журналів-ордерів, головної книги і балансу в будь-якій валюті і сводно по еквіваленту

гнучкий план рахунків, що враховує всі індивідуальні особливості

формування складних проводок

консолідація даних різних організацій і філій

Версії програм для DOS, WINDOWS і Macintosh.

1.6.4. ИНФО – Бухгалтер

У цій системі будь-який момент для Вас готові :

баланс із усіма додатками

оборотна відомість

головна книга

BAS Бухгалтерія